Gaudiya Festival Dates for Manila

2019/20 year (534 of Gaurabda era)

March 2019

Vishnu

22.   (Fri) Krishna Pratipad. Sri Gaura Purnima paran between 05:46 and 09:45 a.m. Anandotsav of Sri Jagannath Mishra. Last gathering of the week-long yearly meeting at Sri Chaitanya Saraswat Math and yearly festival (because the Pratipad tithi of previous day was viddha at sunrise). Start of year 534 Gaurabda.

25.   (Mon) Krishna Panchami. Festival at the appearance place of Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, Sripat Hapaniya: grand appearance of the Holy Deities of Sripat Hapaniya, Sri Sri Guru Gauranga Radha Gopinath Jiu at Sri Chaitanya Saraswat Ashram. Pancham Dol.

28.   (Thu) Krishna Ashtami. Appearance of Srila Srivas Pandit.

29.   (Fri) Krishna Navami. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vigraha Bhiksu Goswami Maharaj.

April 2019

1.   (Mon) Krishna Ekadashi. Papa Vimochani Ekadashi. Fast.

2.   (Tue) Krishna Dvadashi. Paran between 05:57 and 10:00. Festival in honour of Sriman Mahaprabhu's auspicious arrival at Varaha Nagar. Disappearance of Srila Govinda Ghosh Thakur. Disappearance of Sripad Satyendrachandra Bhattacharya Mahoday.

10.   (Wed) Gaura Panchami. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Sharan Shanta Maharaj. Appearance of Sripad Ramanuja Acharya. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Hriday Bon Maharaj.

12.   (Fri) Gaura Saptami. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vilas Tirtha Maharaj.

14.   (Sun) Gaura Navami. Sri Rama Navami. Fast until noon. Appearance at noon of Sri Ramachandra.

15.   (Mon) Gaura Dashami. No fast today (because of Dashami viddha at dawn).

16.   (Tue) Gaura Dvadashi. Kamada Ekadashi. Fast. Festival in honour of the disappearance of Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya-varya Ashtottara-shata-sri Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj.

17.   (Wed) Gaura Trayodashi. Paran between 05:46 and 09:53.

19.   (Fri) Purnima. Vasanta Rasa of Sri Krishna. Rasa Yatra of Sri Balaram. Appearance of Srila Vamshi Vadanananda Thakur. Appearance of Srila Shyamananda Prabhu.

Madhusudan

24.   (Wed) Krishna Panchami. Disappearance of Sripad Krishnadas Babaji Maharaj.

26.   (Fri) Krishna Saptami. Disappearance of Srila Abhiram Thakur.

29.   (Mon) Krishna Dashami. Disappearance of Srila Vrindavan Das Thakur.

30.   (Tue) Krishna Ekadashi. Varuthini Ekadashi. Fast. Disappearance of Sriyukta Saurindranath Bhakti Varidhi Prabhu.

May 2019

1.   (Wed) Krishna Dvadashi. Paran between 08:32 and 09:48.

4.   (Sat) Amavasya. Appearance of Srila Gadadhar Pandit Goswami.

6.   (Mon) Gaura Pratipad. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vichar Jajavar Maharaj.

7.   (Tue) Gaura Dvitiya. Beginning of 21 days Chandan Yatra of Sri Sri Jagannathdev. Aksaya Tritiya: a good day to start some works.

9.   (Thu) Gaura Panchami. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vilas Gabhastinemi Maharaj. Appearance of Sripad Shankar Acharya.

11.   (Sat) Gaura Saptami. Jahnu Saptami. Sri Jahnavi Puja (Sri Ganga Puja).

13.   (Mon) Gaura Navami. Appearance of Nityananda-shakti, Sri Jahnava Devi. Appearance of Rama-shakti, Sri Sita Devi. Appearance of Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj.

15.   (Wed) Gaura Ekadashi. Mohini Ekadashi. Fast.

16.   (Thu) Gaura Dvadashi. Paran between 05:32 and 09:43.

18.   (Sat) Gaura Chaturdashi. Sri Nrisimha Chaturdashi: appearance day of Sri Nrisimhadev. Full fast until after sunset, then no grains (anukalpa) (because the Chaturdashi tithi of previous day was viddha at sunrise). Sri Krishna's Phul Dol and Salila Bihar. Buddha Purnima: appearance day of Lord Buddha. Appearance of Srila Srinivas Acharya.

Trivikram

19.   (Sun) Krishna Pratipad. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Saranga Goswami Maharaj.

23.   (Thu) Krishna Panchami. Disappearance of Srila Ramananda Ray.

28.   (Tue) Krishna Navami. Disappearance of Sripad Santosh Krishna Das Adhikari Prabhu.

30.   (Thu) Krishna Ekadashi. Apara Ekadashi. Fast.

31.   (Fri) Krishna Dvadashi. Paran between 05:29 and 09:45. Appearance of Srila Vrindavan Das Thakur.

June 2019

4.   (Tue) Gaura Pratipad. Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha, Dum Dum Park, Kolkata: Sri Sri Guru Gauranga Radha Madan Mohan Jiu's installation day festival.

7.   (Fri) Gaura Chaturthi. Disappearance of Srila Bhakti Gaurava Giri Maharaj (Sripad Paramananda Vidyaratna Prabhu).

12.   (Wed) Gaura Dashami. Dashahara Sri Ganga Puja. Disappearance of Srila Baladev Vidyabhushan Prabhu. Appearance of Sri Ganga Mata Goswamini.

13.   (Thu) Gaura Ekadashi. Nirjala Ekadashi. Fast.

14.   (Fri) Gaura Dvadashi. Paran between 05:30 and 09:47.

15.   (Sat) Gaura Trayodashi. Grand festival of Srila Raghunath Das Goswami at Sripat Panihati.

17.   (Mon) Purnima. Snan Yatra (bathing) of Sri Jagannathdev. Disappearance of Srila Mukunda Datta. Disappearance of Srila Sridhar Pandit.

Vaman

18.   (Tue) Krishna Pratipad. Disappearance of Srila Shyamananda Prabhu. Disappearance of Sripad Rishabdev Das Adhikari.

19.   (Wed) Krishna Dvitiya. Disappearance of Sri Gaurahari Bhakti Sampad Prabhu.

22.   (Sat) Krishna Panchami. Appearance of Srila Vakreshvar Pandit.

28.   (Fri) Krishna Ekadashi. Disappearance of Sriyukta Rama Devi.

29.   (Sat) Krishna Ekadashi. Yogini Ekadashi. Fast.

30.   (Sun) Krishna Dvadashi. Paran between 05:33 and 06:31.

July 2019

2.   (Tue) Amavasya. Disappearance of Srila Gadadhar Pandit Goswami. Disappearance of Srila Sachchidananda Bhakti Vinod Thakur.

3.   (Wed) Gaura Pratipad. Gundicha Marjan: cleaning at the Gundicha Temple at Sri Puri Dham, and cleaning of all Temples of the Lord.

4.   (Thu) Gaura Dvitiya. Ratha Yatra of Sri Jagannathdev. Disappearance of Srila Svarup Damodar Goswami Prabhu.

7.   (Sun) Gaura Panchami. Hera Panchami. Sri Sri Laksmi Vijay (observed the following day in Sri Puri Dham).

10.   (Wed) Gaura Ashtami. Disappearance of Sripad Ajita Krishna Brahmachari.

12.   (Fri) Gaura Dashami. No fast today (because of Dashami viddha at dawn). Punar Yatra of Sri Jagannathdev (Return car festival). Disappearance of Sriyukta Krishnamayi Devi (because the Dashami tithi of previous day was viddha at sunrise). Disappearance of Tridandi Swami Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj.

13.   (Sat) Gaura Dvadashi. Shayan Ekadashi. Fast.

14.   (Sun) Gaura Trayodashi. Paran between 05:36 and 09:53.

16.   (Tue) Purnima. Sri Guru Purnima. Appearance of Srila Vyasadev. Beginning of Chaturmasya (when started on Purnima as followed in Sri Chaitanya Saraswat Math). Disappearance of Srila Sanatan Goswami Prabhu. Appearance of Srila Bhakti Bimal Avadhut Maharaj.

Sridhar

18.   (Thu) Krishna Dvitiya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Hriday Bon Maharaj.

22.   (Mon) Krishna Panchami. Disappearance of Srila Gopal Bhatta Goswami Prabhu.

25.   (Thu) Krishna Ashtami. Disappearance of Srila Lokanath Goswami Prabhu.

28.   (Sun) Krishna Ekadashi. Kamika Ekadashi. Fast.

29.   (Mon) Krishna Dvadashi. Paran between 05:41 and 09:55.

August 2019

1.   (Thu) Amavasya. Festival in honour of the disappearance of Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya-varya Ashtottara-shata-sri Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj.

4.   (Sun) Gaura Chaturthi. Disappearance of Srila Vamshi Das Babaji Maharaj.

6.   (Tue) Gaura Shashthi. Appearance of Srila Bhakti Vijay Trivikram Maharaj.

7.   (Wed) Gaura Saptami. Disappearance of Sripad Ananga Mohan Das Adhikari.

9.   (Fri) Gaura Navami. Disappearance of Tridandi Swami Bhakti Prasun Bodhayan Maharaj.

11.   (Sun) Gaura Ekadashi. Pavitraropani Ekadashi. Fast. Beginning of Jhulan Yatra of Sri Sri Radha-Govinda and start of the one month festival of Sri Hari Smaran at Nabadwip, Sri Chaitanya Saraswat Math.

12.   (Mon) Gaura Dvadashi. Paran between 05:44 and 09:55. Disappearance of Srila Rupa Goswami. Disappearance of Srila Gauri Das Pandit Goswami. Disappearance of Ramai Brahmachari Archan Niketan.

15.   (Thu) Purnima. Appearance of Sri Baladev. Fast until noon. End of Jhulan Yatra of Sri Sri Radha-Govinda.

Hrishikesh

20.   (Tue) Krishna Panchami. Disappearance of Tridandi Swami Bhakti Vilas Tapasvi Maharaj.

23.   (Fri) Krishna Ashtami. Sri Sri Krishna Janmashtami. Complete fast until midnight, then no grains.

26.   (Mon) Krishna Ekadashi. No fast today (because of Dashami viddha at dawn).

27.   (Tue) Krishna Dvadashi. Annada Ekadashi. Fast.

28.   (Wed) Krishna Trayodashi. Paran between 05:46 and 09:54.

September 2019

4.   (Wed) Gaura Panchami. Appearance of Sri Sita Devi, the consort of Sri Advaita Prabhu (because the Panchami tithi of previous day was viddha at sunrise).

5.   (Thu) Gaura Shashthi. Sri Lalita Saptami. Appearance of Sri Lalita Devi.

6.   (Fri) Gaura Ashtami. Sri Radhashtami . Srimati Radharani's appearance at noon. Fast until noon.

9.   (Mon) Gaura Ekadashi. Parshva Ekadashi. Fast.

10.   (Tue) Gaura Dvadashi. Paran after the worship of Sri Vamanadeva between 09:51 and 17:59. Appearance of Sri Vamanadev. Appearance of Srila Jiva Goswami Prabhu.

11.   (Wed) Gaura Trayodashi. Appearance of Srila Sachchidananda Bhakti Vinod Thakur.

12.   (Thu) Gaura Chaturdashi. Disappearance of Srila Haridas Thakur.

14.   (Sat) Purnima. Vishvarup Mahotsav. End of month-long festival at Nabadwip, Sri Chaitanya Saraswat Math.

Padmanabha

16.   (Mon) Krishna Dvitiya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vilas Tirtha Maharaj.

25.   (Wed) Krishna Ekadashi. Indira Ekadashi. Fast.

26.   (Thu) Krishna Dvadashi. Paran between 05:47 and 09:47.

29.   (Sun) Gaura Pratipad. Appearance festival of Sri Chaitanya Saraswat Math Acharya and Sevaite Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj.

October 2019

1.   (Tue) Gaura Tritiya. Disappearance of Sriyukta Radharani Devi Chaudurani.

2.   (Wed) Gaura Chaturthi. Disappearance of Tridandi Swami Sripad Bhakti Dayita Damodar Maharaj.

8.   (Tue) Gaura Dashami. Vijay Utsav of Sri Ramachandra. Appearance of Srila Madhva Acharya.

9.   (Wed) Gaura Ekadashi. Papankusha Ekadashi. Fast.

10.   (Thu) Gaura Dvadashi. Paran between 05:49 and 09:45. Disappearance of Srila Raghunath Das Goswami. Disappearance of Srila Raghunath Bhatta Goswami. Disappearance of Srila Krishnadas Kaviraj Goswami.

13.   (Sun) Purnima. Sharadiya Rasa Yatra of Sri Krishna. Beginning of Urja Vrata, Damodar Vrata, Kartik Vrata and Niyam-seva Vrata if begun from the purnima day, as followed in Sri Chaitanya Saraswat Math. Disappearance of Srila Murari Gupta.

Damodar

16.   (Wed) Krishna Dvitiya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Srirup Puri Maharaj.

18.   (Fri) Krishna Chaturthi. Disappearance of Srila Narottam Das Thakur.

19.   (Sat) Krishna Panchami. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vichar Jajavar Maharaj.

21.   (Mon) Krishna Ashtami. Bahulashtami. Manifestation day of Sri Radha Kunda. Sannyas day of Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj.

22.   (Tue) Krishna Navami. The grand 125th appearance day celebration of Sri Chaitanya Saraswat Math's Founder-President-Acharya, Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya-varya Ashtottara-shata-sri Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj. Disappearance of Sripad Sakhi Charan Das Babaji Maharaj. Appearance of Srila Virachandra Prabhu.

24.   (Thu) Krishna Ekadashi. Rama Ekadashi. Fast.

25.   (Fri) Krishna Dvadashi. Paran between 05:51 and 09:43. Festival in honour of Sri Gauranga Mahaprabhu's auspicious arrival at Sripat Panihati.

27.   (Sun) Krishna Chaturdashi. Offering and placing of lamps (or candles) on Vishnu Mandirs.

28.   (Mon) Amavasya. Dipavali. Offering and placing of lamps (or candles) on Vishnu Mandirs. Go Puja (cow-worship) and Go Krida (the pleasure of the cows)..

29.   (Tue) Gaura Pratipad. Sri Govardhan Puja (before 07:47 a.m.). Grand Annakut Mahotsav ('Rice Mountain Festival') at Srila Sridhar Swami Seva Ashram in Sri Govardhan and in the Temple in Sri Gupta Govardhan.

30.   (Wed) Gaura Dvitiya. Bhratri Dvitiya krityam (festival where brothers and sisters honour each other). Disappearance of Srila Vasudev Ghosh Thakur. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Sarvasva Giri Maharaj.

31.   (Thu) Gaura Tritiya. Disappearance festival of Vishva-varenya Tridandi Swami Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupad.

November 2019

1.   (Fri) Gaura Chaturthi. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Aloka Paramahamsa Maharaj.

4.   (Mon) Gaura Saptami. Sri Gopashtami, Sri Goshthastami, Go Puja, and Go Gras-dan. Disappearance of Srila Srinivas Acharya. Disappearance of Sri Gadadhar Das Goswami. Disappearance of Srila Dhananjay Pandit.

8.   (Fri) Gaura Ekadashi. Sri Utthan Ekadashi. Fast. Sri Bhishma Panchaka. Disappearance of Om Vishnupad Paramahamsa Sri Srila Gaura Kishor Das Babaji Maharaj. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaj.

9.   (Sat) Gaura Dvadashi. Paran between 05:56 and 09:44.

11.   (Mon) Gaura Chaturdashi. Disappearance of Srila Bhugarbha Goswami. Disappearance of Srila Kashishvar Pandit.

12.   (Tue) Purnima. Rasa Yatra of Sri Krishna. Installation anniversary of Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Rasa Bihari Jiu, Sri Chaitanya Saraswat Math and Mission, Sri Vrindavan. Disappearance of Srila Sundarananda Thakur. Appearance of Srila Nimbarka Acharya. End of Chaturmasya and Niyama-seva vratas when began from Purnima (as in Sri Chaitanya Saraswat Math).

Keshava

23.   (Sat) Krishna Ekadashi. Trisprisha Mahadvadashi. Fast. Disappearance of Srila Narahari Sarkar Thakur. Disappearance of Srila Kaliya Krishnadas. Disappearance of Sriyukta Dhananjay Das PrabhuDisappearance of Srila Narahari Sarkar Thakur. Disappearance of Srila Kaliya Krishnadas. Disappearance of Sriyukta Dhananjay Das Prabhu.

24.   (Sun) Krishna Trayodashi. Paran between 06:04 and 09:49. Disappearance of Srila Saranga Thakur.

26.   (Tue) Amavasya. Disappearance of Srila Jagabandhu Bhakti Ranjan.

December 2019

2.   (Mon) Gaura Shashthi. Oran Shashthi. Grand festival for honouring the appearance of Sri Sri Nitai-Chaitanya Jiu at Sri Puri Dham, Sri Chaitanya Saraswat Math.

4.   (Wed) Gaura Ashtami. Disappearance of Srila Madhusudan Das Babaji Maharaj.

5.   (Thu) Gaura Navami. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj.

6.   (Fri) Gaura Dashami. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Kusum Shraman Maharaj.

8.   (Sun) Gaura Ekadashi. Moksada Ekadashi. Fast.

9.   (Mon) Gaura Dvadashi. Paran between 06:13 and 09:56.

Narayana

14.   (Sat) Krishna Dvitiya. The grand 91st appearance day celebration of Sri Chaitanya Saraswat Math's Sevaite-President-Acharya, Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Sri Srimad Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj.

15.   (Sun) Krishna Tritiya. Festivals at the appearance place of Srila B.S. Govinda Dev-Goswami Maharaj and his youth Pastimes place: Bamunpara and Nadan Ghat.

16.   (Mon) Krishna Chaturthi. Disappearance festival of the founder of the Sri Chaitanya Math and worldwide Sri Gaudiya Maths, Bhagavan Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupad.

22.   (Sun) Krishna Ekadashi. Saphala Ekadashi. Fast. Disappearance of Srila Devananda Pandit. Disappearance of Srimad Bhakti Prakash Aranya Maharaj.

23.   (Mon) Krishna Dvadashi. Paran between 06:21 and 10:03. Disappearance of Sripad Bhakti Bhudev Shrauti Maharaj.

24.   (Tue) Krishna Trayodashi. Disappearance of Srila Mahesh Pandit. Disappearance of Srila Uddharan Das Thakur.

25.   (Wed) Krishna Chaturdashi. Christmas Day.

27.   (Fri) Gaura Pratipad. Appearance of Srila Lochan Das Thakur.

29.   (Sun) Gaura Tritiya. Disappearance of Srila Jiva Goswami Prabhu. Disappearance of Srila Jagadish Pandit.

January 2020

1.   (Wed) Gaura Shashthi. New Year's Day.

6.   (Mon) Gaura Ekadashi. Putrada Ekadashi. Fast. Appearance of Srila Jagadish Pandit.

7.   (Tue) Gaura Dvadashi. Paran between 10:10 and 17:36.

10.   (Fri) Purnima. Pushyabhisheka Yatra of Sri Krishna. Disappearance of Sripad Bhakti Sharan Vaisnava Maharaj.

Madhava

13.   (Mon) Krishna Tritiya. Sriman Mahaprabhu leaves Nabadwip in the night to go to Katwa to take sannyas. Disappearance of Srila Ramachandra Kaviraj. Appearance of Srila Gopal Bhatta Goswami Prabhu.

14.   (Tue) Krishna Chaturthi. Disappearance of Sripad Yadavendu Bhakti Chandan.

15.   (Wed) Krishna Panchami.

16.   (Thu) Krishna Shashthi. Disappearance of Srila Jayadev Goswami.

18.   (Sat) Krishna Ashtami. Disappearance of Srila Lochan Das Thakur.

20.   (Mon) Krishna Dashami. No fast today (because of Dashami viddha at dawn).

21.   (Tue) Krishna Dvadashi. Shat-tila Ekadashi. Fast.

22.   (Wed) Krishna Trayodashi. Paran between 06:31 and 10:16.

25.   (Sat) Gaura Pratipad. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Gaurava Vaikhanas Maharaj. Disappearance of Sri Haripada Chaudhuri Das Adhikari.

26.   (Sun) Gaura Dvitiya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Sharan Shanta Maharaj.

29.   (Wed) Gaura Chaturthi. Appearance of Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj.

30.   (Thu) Gaura Panchami. Sri Krishna Vasanta Panchami. Sri Saraswati Puja. Disappearance of Srila Visvanath Chakravarti Thakur. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Viveka Bharati Maharaj. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Svarup Parvat Maharaj. Appearance of Srila Raghunath Das Goswami. Appearance of Sri Vishnu Priya Devi. Appearance of Srila Pundarik Vidyanidhi. Appearance of Srila Raghu Nandan Thakur.

February 2020

1.   (Sat) Gaura Saptami. Appearance of Mahavishnu Avatar, Sri Advaita Acharya.

2.   (Sun) Gaura Ashtami. Disappearance of Sripad Virendra Krishna Prabhu.

3.   (Mon) Gaura Navami. Disappearance of Srila Madhva Acharya.

4.   (Tue) Gaura Dashami. Disappearance of Sripad Ramanuja Acharya.

5.   (Wed) Gaura Ekadashi. Bhaimi Ekadashi. Fast.

6.   (Thu) Gaura Dvadashi. Paran between 06:29 and 10:17 after the worship of Sri Varahadev. Varaha Dvadashi. Appearance of Lord Varaha.

7.   (Fri) Gaura Trayodashi. Appearance of Sri Nityananda Prabhu. Grand festival and installation anniversary of Sri Sri Guru Gaura Nityananda Jiu at Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha, Ekachakra Dham.

9.   (Sun) Purnima. Sri Krishna's Madhurotsav. Appearance of Srila Narottam Das Thakur.

Govinda

12.   (Wed) Krishna Tritiya. Disappearance of Tridandi Swami Sripad Bhakti Premik Siddhanti Maharaj.

13.   (Thu) Krishna Chaturthi. The 147th divine appearance festival of the founder of the Sri Chaitanya Math and worldwide Sri Gaudiya Maths, Bhagavan Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupad. Anniversary festival of the installation of Sri Gupta Govardhan Sri Mandir, Sri Govinda Kunda, Nabadwip. Disappearance of Srila Purushottam Thakur.

14.   (Fri) Krishna Shashthi. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Saranga Goswami Maharaj.

19.   (Wed) Krishna Ekadashi. Vijaya Ekadashi. Fast. Disappearance of Sripad Krishna Govinda Das Adhikari.

20.   (Thu) Krishna Dvadashi. Paran between 06:24 and 10:15.

22.   (Sat) Krishna Chaturdashi. Sri Sri Shivaratri (optional fast). Disappearance of Sripad Yudhamanyu Prabhu Seva Vikram.

23.   (Sun) Amavasya. Anniversary festival of the installation of Sri Sadashiva Gangadhar, Sri Govinda Kunda, Nabadwip.

24.   (Mon) Gaura Pratipad. Disappearance of Vaishnava Sarvabhauma Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Disappearance of Srila Rasikananda Dev Goswami. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Dayita Madhav Maharaj.

25.   (Tue) Gaura Dvitiya. Appearance of Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj.

26.   (Wed) Gaura Tritiya. Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Radha Ramanasundar Jiu installation anniversary festival, at Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha, Kaikhali, Kolkata.

27.   (Thu) Gaura Chaturthi. Disappearance of Sripad Tulasidas Das Adhikari Prabhu. Appearance of Srila Purushottam Thakur.

28.   (Fri) Gaura Panchami. Disappearance of Sriyukta Tarangini Devi.

March 2020

4.   (Wed) Gaura Navami. Adhivas festival of Sri Nabadwip Dham Parikrama. Beginning of annual seven day festival.

5.   (Thu) Gaura Dashami. Sri Nabadwip Dham Parikrama begins. Parikrama of Sri Ishodyan, Sri Yoga Pith (Sriman Mahaprabhu's appearance place), Srivas Angan, Sri Nrisimha Mandir, Sri Advaita Bhavan, Murari Gupta Bhavan, Sri Chaitanya Math, the Temple of Sri Sri Gandharvika-Giridhari and Sriman Mahaprabhu surrounded by the Acharyas of the four Vaishnava sampradayas, Srila Prabhupad's Samadhi Mandir, Srila Gaura Kishor Das Babaji Maharaj's Samadhi, Sri Kazi Samadhi, Sharadanga Sri Jagannath Mandir, Sridhar Angan, Sri Simantadwip, Sri Rudradwip, and Sri Antardwip.

6.   (Fri) Gaura Ekadashi. Amalaki Ekadashi. Fast. Parikrama of Praudha Maya, Vriddha Shiva, Sri Vishnu Priya's Deity of Sri Gauranga, Sri Jagannath Das Babaji Maharaj's Samadhi Mandir, Sri Koladwip, and other places.

7.   (Sat) Gaura Dvadashi. Paran between 06:15 and 08:19. Parikrama of Sri Godrumadwip and Madhyadwip, Sri Surabhi Kunj, Suvarna Bihar Math, Sri Nrisimha Palli, Sri Harihara Ksetra, and other places.

8.   (Sun) Gaura Trayodashi. Adhivas observance ceremony of the appearance of Sri Gauranga. Parikrama of Sri Koladwip, Sri Ritudwip, Sri Jahnudwip, Sri Modadrumadwip, Old Sri Sri Gaura-Gadadhar Mandir, Vidya Nagar Sarvabhauma Gaudiya Math, Srila Vrindavan Das Thakur's appearance place, and the Deity served by Sri Saranga Murari and Vasudev Datta Thakur.

9.   (Mon) Purnima. Sri Gauravirbhava Paurnamasi Sri Gaura Purnima. Divine appearance of Sri Gauranga. Total fast until moonrise, then no grains. Grand festival at Sri Chaitanya Saraswat Math. Vasantotsav and Dol Yatra of Sri Sri Radha-Govinda. Special offering of worship and arati. Sri Chaitanya-charitamrita reading and mahasankirtan. End of year 534 Gaurabda.