Gaudiya Festival Dates for Byron Bay

2020/21 year (535 of Gaurabda era)

March

Vishnu

10  (Tue) Krishna Pratipad. Paran between 05:56 and 09:56. Anandotsav of Sri Jagannath Mishra. Last gathering of the week-long yearly meeting at Sri Chaitanya Saraswat Math and yearly festival. Start of year 535 Gaurabda.

14  (Sat) Krishna Panchami. Festival at the appearance place of Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, Sripat Hapaniya: grand appearance of the Holy Deities of Sripat Hapaniya, Sri Sri Guru Gauranga Radha Gopinath Jiu at Sri Chaitanya Saraswat Ashram. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Sharan Shanta Maharaj. Pancham Dol.

17  (Tue) Krishna Ashtami. Appearance of Srila Srivas Pandit.

18  (Wed) Krishna Navami. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vigraha Bhiksu Goswami Maharaj.

20  (Fri) Krishna Ekadashi. Papa Vimochani Ekadashi (in Byron Bay). Fast.

21  (Sat) Krishna Dvadashi. Paran between 06:49 and 10:51. Festival in honour of Sriman Mahaprabhu's auspicious arrival at Varaha Nagar. Disappearance of Srila Govinda Ghosh Thakur. Disappearance of Sripad Satyendrachandra Bhattacharya Mahoday.

29  (Sun) Gaura Panchami. Appearance of Sripad Ramanuja Acharya. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Hriday Bon Maharaj.

31  (Tue) Gaura Saptami. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vilas Tirtha Maharaj.

April

2  (Thu) Gaura Navami. Sri Rama Navami. Fast until noon. Appearance at noon of Sri Ramachandra.

4  (Sat) Gaura Ekadashi. Kamada Ekadashi (in Byron Bay). Fast.

5  (Sun) Gaura Dvadashi. Paran between 05:57 and 09:51. Festival in honour of the disappearance of Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya-varya Ashtottara-shata-sri Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj.

8  (Wed) Purnima. Vasanta Rasa of Sri Krishna. Rasa Yatra of Sri Balaram. Appearance of Srila Vamshi Vadanananda Thakur. Appearance of Srila Shyamananda Prabhu.

Madhusudan

12  (Sun) Krishna Panchami. Disappearance of Sripad Krishnadas Babaji Maharaj.

14  (Tue) Krishna Saptami. Disappearance of Srila Abhiram Thakur.

17  (Fri) Krishna Dashami. Disappearance of Srila Vrindavan Das Thakur.

18  (Sat) Krishna Ekadashi. Ekadashi, but no fast, because next day is Mahadvadashi. Disappearance of Sriyukta Saurindranath Bhakti Varidhi Prabhu.

19  (Sun) Krishna Dvadashi. Vyanjuli Mahadvadashi (in Byron Bay). Fast.

20  (Mon) Krishna Trayodashi. Paran between 06:06 and 06:49.

23  (Thu) Amavasya. Appearance of Srila Gadadhar Pandit Goswami.

24  (Fri) Gaura Pratipad. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Aloka Paramahamsa Maharaj.

25  (Sat) Gaura Dvitiya. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vichar Jajavar Maharaj.

26  (Sun) Gaura Tritiya. Beginning of 21 days Chandan Yatra of Sri Sri Jagannathdev. Aksaya Tritiya: a good day to start some works.

28  (Tue) Gaura Panchami. Appearance of Sripad Shankar Acharya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vilas Gabhastinemi Maharaj.

30  (Thu) Gaura Saptami. Jahnu Saptami. Sri Jahnavi Puja (Sri Ganga Puja).

May

2  (Sat) Gaura Navami. Appearance of Nityananda-shakti, Sri Jahnava Devi. Appearance of Rama-shakti, Sri Sita Devi. Appearance of Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj.

4  (Mon) Gaura Ekadashi. Trisprisha Mahadvadashi (in Byron Bay). Fast.

5  (Tue) Gaura Trayodashi. Paran between 06:14 and 09:52.

6  (Wed) Gaura Chaturdashi. Sri Nrisimha Chaturdashi: appearance day of Sri Nrisimhadev.. Installation anniversary festival of Sri Sri Guru Gauranga Radha Shyamasundar Jiu, East London Sri Chaitanya Saraswat Math. Full fast until after sunset, then no grains (anukalpa).

7  (Thu) Purnima. Paran between 05:05 and 09:24. Sri Krishna's Phul Dol and Salila Bihar. Buddha Purnima: appearance day of Lord Buddha. Appearance of Srila Srinivas Acharya.

Trivikram

8  (Fri) Krishna Pratipad. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Saranga Goswami Maharaj.

12  (Tue) Krishna Panchami. Disappearance of Srila Ramananda Ray.

16  (Sat) Krishna Navami. Disappearance of Sripad Santosh Krishna Das Adhikari Prabhu.

18  (Mon) Krishna Ekadashi. Apara Ekadashi (in Byron Bay). Fast.

19  (Tue) Krishna Dvadashi. Paran between 06:23 and 09:55. Appearance of Srila Vrindavan Das Thakur.

23  (Sat) Gaura Pratipad. Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha, Dum Dum Park, Kolkata: Sri Sri Guru Gauranga Radha Madan Mohan Jiu's installation day festival.

26  (Tue) Gaura Chaturthi. Disappearance of Srila Bhakti Gaurava Giri Maharaj (Sripad Paramananda Vidyaratna Prabhu).

June

1  (Mon) Gaura Dashami. Dashahara Sri Ganga Puja. Appearance of Sri Ganga Mata Goswamini. Disappearance of Srila Baladev Vidyabhushan Prabhu.

2  (Tue) Gaura Ekadashi. Nirjala Ekadashi (in Byron Bay). Fast.

3  (Wed) Gaura Dvadashi. Paran between 06:31 and 09:59.

4  (Thu) Gaura Trayodashi. Grand festival of Srila Raghunath Das Goswami at Sripat Panihati. Disappearance of Tridandi Swami Sripad Bhakti Chandan Parvat Maharaj.

5  (Fri) Purnima. Snan Yatra (bathing) of Sri Jagannathdev. . Disappearance of Srila Mukunda Datta. Disappearance of Srila Sridhar Pandit. .

Vaman

6  (Sat) Krishna Pratipad. Disappearance of Srila Shyamananda Prabhu. Disappearance of Sripad Rishabdev Das Adhikari.

7  (Sun) Krishna Dvitiya. Disappearance of Sri Gaurahari Bhakti Sampad Prabhu.

10  (Wed) Krishna Panchami. Appearance of Srila Vakreshvar Pandit.

13  (Sat) Krishna Ashtami. Disappearance of Sripad Pusta Krishna Prabhu.

17  (Wed) Krishna Ekadashi. Yogini Ekadashi (in Byron Bay). Fast. Disappearance of Sriyukta Rama Devi.

18  (Thu) Krishna Dvadashi. Paran between 06:37 and 10:03.

21  (Sun) Amavasya. Disappearance of Srila Gadadhar Pandit Goswami. Disappearance of Srila Sachchidananda Bhakti Vinod Thakur.

22  (Mon) Gaura Pratipad. Gundicha Marjan: cleaning at the Gundicha Temple at Sri Puri Dham, and cleaning of all Temples of the Lord.

23  (Tue) Gaura Dvitiya. Ratha Yatra of Sri Jagannathdev. Disappearance of Srila Svarup Damodar Goswami Prabhu.

26  (Fri) Gaura Panchami. Hera Panchami. Sri Sri Laksmi Vijay (observed the following day in Sri Puri Dham).

28  (Sun) Gaura Ashtami. Disappearance of Sripad Ajita Krishna Brahmachari.

30  (Tue) Gaura Dashami. Disappearance of Tridandi Swami Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj. Disappearance of Sriyukta Krishnamayi Devi.

July

1  (Wed) Gaura Ekadashi. Shayan Ekadashi (in Byron Bay). Fast. Punar Yatra of Sri Jagannathdev (Return car festival).

2  (Thu) Gaura Dvadashi. Paran between 06:39 and 10:06.

5  (Sun) Purnima. Sri Guru Purnima. Appearance of Srila Vyasadev. Beginning of Chaturmasya (when started on Purnima as followed in Sri Chaitanya Saraswat Math). Appearance of Srila Bhakti Bimal Avadhut Maharaj. Disappearance of Srila Sanatan Goswami Prabhu.

Sridhar

7  (Tue) Krishna Dvitiya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Hriday Bon Maharaj.

10  (Fri) Krishna Panchami. Disappearance of Srila Gopal Bhatta Goswami Prabhu.

13  (Mon) Krishna Ashtami. Disappearance of Srila Lokanath Goswami Prabhu.

16  (Thu) Krishna Ekadashi. Kamika Ekadashi (in Byron Bay). Fast.

17  (Fri) Krishna Dvadashi. Paran between 09:51 and 10:06.

20  (Mon) Amavasya. Festival in honour of the disappearance of Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya-varya Ashtottara-shata-sri Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj.

24  (Fri) Gaura Chaturthi. Disappearance of Srila Vamshi Das Babaji Maharaj.

26  (Sun) Gaura Shashthi. Appearance of Srila Bhakti Vijay Trivikram Maharaj.

27  (Mon) Gaura Saptami. Disappearance of Sripad Ananga Mohan Das Adhikari.

29  (Wed) Gaura Dashami. Disappearance of Tridandi Swami Bhakti Prasun Bodhayan Maharaj.

30  (Thu) Gaura Ekadashi. Beginning of Jhulan Yatra of Sri Sri Radha-Govinda and start of the one month festival of Sri Hari Smaran at Nabadwip, Sri Chaitanya Saraswat Math.

31  (Fri) Gaura Dvadashi. Pavitraropani Ekadashi (in Byron Bay). Fast. Disappearance of Srila Rupa Goswami. Disappearance of Srila Gauri Das Pandit Goswami. Disappearance of Ramai Brahmachari Archan Niketan.

August

1  (Sat) Gaura Trayodashi. Paran between 06:28 and 10:04.

3  (Mon) Purnima. Appearance of Sri Baladev. Fast until noon. End of Jhulan Yatra of Sri Sri Radha-Govinda.

Hrishikesh

6  (Thu) Krishna Tritiya. Appearance of Srila Bhakti Ranjan Madhusudan Maharaj.

8  (Sat) Krishna Panchami. Disappearance of Tridandi Swami Bhakti Vilas Tapasvi Maharaj.

12  (Wed) Krishna Ashtami. Sri Sri Krishna Janmashtami. Complete fast until midnight, then no grains.

13  (Thu) Krishna Navami. Paran between 05:15 and 10:18. Sri Nandotsav. Appearance of Vishva-varenya Tridandi Swami Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupad.

15  (Sat) Krishna Ekadashi. Annada Ekadashi (in Byron Bay). Fast.

16  (Sun) Krishna Dvadashi. Paran between 06:16 and 09:58.

23  (Sun) Gaura Panchami. Appearance of Sri Sita Devi, the consort of Sri Advaita Prabhu.

25  (Tue) Gaura Saptami. Sri Lalita Saptami . Appearance of Sri Lalita Devi.

26  (Wed) Gaura Ashtami. Sri Radhashtami . Srimati Radharani's appearance at noon. Fast until noon.

29  (Sat) Gaura Ekadashi. Parshva Ekadashi (in Byron Bay). Fast.

30  (Sun) Gaura Dvadashi. Paran between 06:02 and 09:51 after the worship of Sri Vamanadev. Appearance of Sri Vamanadev. Appearance of Srila Jiva Goswami Prabhu.

31  (Mon) Gaura Trayodashi. Appearance of Srila Sachchidananda Bhakti Vinod Thakur.

September

1  (Tue) Gaura Chaturdashi. Disappearance of Srila Haridas Thakur.

2  (Wed) Purnima. Vishvarup Mahotsav . End of month-long festival at Nabadwip, Sri Chaitanya Saraswat Math.

Padmanabha(1st half)

4  (Fri) Krishna Dvitiya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vilas Tirtha Maharaj.

13  (Sun) Krishna Ekadashi. Ekadashi, but no fast today (because of Dashami viddha at dawn).

14  (Mon) Krishna Dvadashi. Indira Ekadashi (in Byron Bay). Fast.

15  (Tue) Krishna Trayodashi. Paran between 05:43 and 09:41.

Purushottam

27  (Sun) Gaura Ekadashi. Ekadashi, but no fast, because next day is Mahadvadashi.

28  (Mon) Gaura Dvadashi. Paksha Varddhini Mahadvadashi (in Byron Bay). Fast.

29  (Tue) Gaura Trayodashi. Paran between 05:26 and 09:32.

October

13  (Tue) Krishna Ekadashi. Parama Ekadashi (in Byron Bay). Fast.

14  (Wed) Krishna Dvadashi. Paran between 06:09 and 10:24.

Padmanabha(2nd half)

17  (Sat) Gaura Pratipad. Appearance festival of Sri Chaitanya Saraswat Math Acharya and Sevaite Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj.

19  (Mon) Gaura Tritiya. Disappearance of Sriyukta Radharani Devi Chaudurani.

20  (Tue) Gaura Chaturthi. Disappearance of Tridandi Swami Sripad Bhakti Dayita Damodar Maharaj.

26  (Mon) Gaura Dashami. Vijay Utsav of Sri Ramachandra. Appearance of Srila Madhva Acharya.

27  (Tue) Gaura Ekadashi. Papankusha Ekadashi (in Byron Bay). Fast.

28  (Wed) Gaura Dvadashi. Paran between 05:56 and 10:18. Disappearance of Srila Raghunath Das Goswami. Disappearance of Srila Raghunath Bhatta Goswami. Disappearance of Srila Krishnadas Kaviraj Goswami.

31  (Sat) Purnima. Sharadiya Rasa Yatra of Sri Krishna. Beginning of Urja Vrata, Damodar Vrata, Kartik Vrata and Niyam-seva Vrata if begun from the purnima day, as followed in Sri Chaitanya Saraswat Math. Disappearance of Srila Murari Gupta.

November

Damodar

3  (Tue) Krishna Tritiya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Srirup Puri Maharaj.

5  (Thu) Krishna Panchami. Disappearance of Srila Narottam Das Thakur.

6  (Fri) Krishna Shashthi. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Vichar Jajavar Maharaj.

8  (Sun) Krishna Ashtami. Bahulashtami. Manifestation day of Sri Radha Kunda. Sannyas day of Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj.

9  (Mon) Krishna Navami. The grand 126th appearance day celebration of Sri Chaitanya Saraswat Math's Founder-President-Acharya, Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya-varya Ashtottara-shata-sri Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj. Appearance of Srila Virachandra Prabhu. Disappearance of Sripad Sakhi Charan Das Babaji Maharaj.

11  (Wed) Krishna Ekadashi. Rama Ekadashi (in Byron Bay). Fast.

12  (Thu) Krishna Dvadashi. Paran between 07:29 and 10:15. Festival in honour of Sri Gauranga Mahaprabhu's auspicious arrival at Sripat Panihati.

14  (Sat) Krishna Chaturdashi. Offering and placing of lamps (or candles) on Vishnu Mandirs.

15  (Sun) Amavasya. Dipavali. Offering and placing of lamps (or candles) on Vishnu Mandirs. Go Puja (cow-worship) and Go Krida (the pleasure of the cows)..

16  (Mon) Gaura Pratipad. Sri Govardhan Puja. Grand Annakut Mahotsav ('Rice Mountain Festival') at Srila Sridhar Swami Seva Ashram in Sri Govardhan and in the Temple in Sri Gupta Govardhan.

17  (Tue) Gaura Dvitiya. Bhratri Dvitiya krityam (festival where brothers and sisters honour each other). Disappearance of Srila Vasudev Ghosh Thakur. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Sarvasva Giri Maharaj.

18  (Wed) Gaura Chaturthi. Disappearance festival of Vishva-varenya Tridandi Swami Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupad. .

19  (Thu) Gaura Panchami. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Aloka Paramahamsa Maharaj.

22  (Sun) Gaura Ashtami. Sri Gopashtami, Sri Goshthastami, Go Puja, and Go Gras-dan. Disappearance of Srila Srinivas Acharya. Disappearance of Sri Gadadhar Das Goswami. Disappearance of Srila Dhananjay Pandit.

26  (Thu) Gaura Ekadashi. Sri Utthan Ekadashi (in Byron Bay). Fast. Sri Bhishma Panchaka. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaj. Disappearance of Om Vishnupad Paramahamsa Sri Srila Gaura Kishor Das Babaji Maharaj.

27  (Fri) Gaura Dvadashi. Paran between 05:40 and 10:15.

29  (Sun) Gaura Chaturdashi. Disappearance of Srila Bhugarbha Goswami. Disappearance of Srila Kashishvar Pandit.

30  (Mon) Purnima. Rasa Yatra of Sri Krishna. Installation anniversary of Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Rasa Bihari Jiu, Sri Chaitanya Saraswat Math and Mission, Sri Vrindavan. Appearance of Srila Nimbarka Acharya. Disappearance of Srila Sundarananda Thakur. End of Chaturmasya and Niyama-seva vratas when began from Purnima (as in Sri Chaitanya Saraswat Math).

December

Keshava

11  (Fri) Krishna Ekadashi. Utpanna Ekadashi (in Byron Bay). Fast.

12  (Sat) Krishna Dvadashi. Paran between 05:41 and 10:12. Disappearance of Srila Saranga Thakur. Disappearance of Srila Narahari Sarkar Thakur. Disappearance of Srila Kaliya Krishnadas. Disappearance of Sriyukta Dhananjay Das Prabhu.

14  (Mon) Amavasya. Disappearance of Srila Jagabandhu Bhakti Ranjan.

20  (Sun) Gaura Shashthi. Oran Shashthi. Grand festival for honouring the appearance of Sri Sri Nitai-Chaitanya Jiu at Sri Puri Dham, Sri Chaitanya Saraswat Math.

22  (Tue) Gaura Ashtami. Disappearance of Srila Madhusudan Das Babaji Maharaj.

23  (Wed) Gaura Navami. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj.

24  (Thu) Gaura Dashami. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Kusum Shraman Maharaj.

25  (Fri) Gaura Ekadashi. Ekadashi, but no fast today (because of Dashami viddha at dawn). Christmas Day.

26  (Sat) Gaura Dvadashi. Moksada Ekadashi (in Byron Bay). Fast.

27  (Sun) Gaura Dvadashi. Paran between 05:47 and 09:43.

January

Narayana

1  (Fri) Krishna Dvitiya. The grand 92nd appearance day celebration of Sri Chaitanya Saraswat Math's Sevaite-President-Acharya, Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Sri Srimad Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj. New Year's Day.

2  (Sat) Krishna Tritiya. Festivals at the appearance place of Srila B.S. Govinda Dev-Goswami Maharaj and his youth Pastimes place: Bamunpara and Nadan Ghat.

3  (Sun) Krishna Chaturthi. Disappearance festival of the founder of the Sri Chaitanya Math and worldwide Sri Gaudiya Maths, Bhagavan Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupad.

9  (Sat) Krishna Ekadashi. Saphala Ekadashi (in Byron Bay). Fast. Disappearance of Srila Devananda Pandit. Disappearance of Srimad Bhakti Prakash Aranya Maharaj.

10  (Sun) Krishna Dvadashi. Paran between 05:57 and 10:34. Disappearance of Sripad Bhakti Bhudev Shrauti Maharaj.

11  (Mon) Krishna Trayodashi. Disappearance of Srila Mahesh Pandit. Disappearance of Srila Uddharan Das Thakur.

13  (Wed) Amavasya. Sriman Mahaprabhu leaves Nabadwip in the night to go to Katwa to take sannyas.

14  (Thu) Gaura Pratipad. Appearance of Srila Lochan Das Thakur.

15  (Fri) Gaura Dvitiya. Remembrance of Sriman Mahaprabhu's sannyas-lila.

16  (Sat) Gaura Tritiya. Disappearance of Srila Jiva Goswami Prabhu. Disappearance of Srila Jagadish Pandit.

24  (Sun) Gaura Ekadashi. Putrada Ekadashi (in Byron Bay). Fast. Appearance of Srila Jagadish Pandit.

25  (Mon) Gaura Dvadashi. Paran between 09:42 and 10:42.

28  (Thu) Purnima. Pushyabhisheka Yatra of Sri Krishna. Disappearance of Sripad Bhakti Sharan Vaisnava Maharaj.

Madhava

31  (Sun) Krishna Tritiya. Appearance of Srila Gopal Bhatta Goswami Prabhu. Disappearance of Srila Ramachandra Kaviraj.

February

1  (Mon) Krishna Chaturthi. Disappearance of Sripad Yadavendu Bhakti Chandan.

3  (Wed) Krishna Shashthi. Disappearance of Srila Jayadev Goswami. Disappearance of Tridandi Swami Bhakti Sampat Madhusudan Maharaj (Sriman Mukunda Prabhu).

5  (Fri) Krishna Ashtami. Disappearance of Srila Lochan Das Thakur.

8  (Mon) Krishna Ekadashi. Shat-tila Ekadashi (in Byron Bay). Fast.

9  (Tue) Krishna Dvadashi. Paran between 06:22 and 08:35.

12  (Fri) Gaura Pratipad. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Gaurava Vaikhanas Maharaj. Disappearance of Sri Haripada Chaudhuri Das Adhikari.

13  (Sat) Gaura Dvitiya. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Sharan Shanta Maharaj.

15  (Mon) Gaura Chaturthi. Appearance of Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj.

16  (Tue) Gaura Panchami. Sri Krishna Vasanta Panchami. Sri Saraswati Puja. Appearance of Srila Raghunath Das Goswami. Appearance of Sri Vishnu Priya Devi. Appearance of Srila Pundarik Vidyanidhi. Appearance of Srila Raghu Nandan Thakur. Disappearance of Srila Visvanath Chakravarti Thakur. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Viveka Bharati Maharaj. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Svarup Parvat Maharaj.

19  (Fri) Gaura Saptami. Appearance of Mahavishnu Avatar, Sri Advaita Acharya.

20  (Sat) Gaura Ashtami. Disappearance of Sripad Virendra Krishna Prabhu.

21  (Sun) Gaura Navami. Disappearance of Srila Madhva Acharya.

22  (Mon) Gaura Dashami. Disappearance of Sripad Ramanuja Acharya.

23  (Tue) Gaura Ekadashi. Bhaimi Ekadashi (in Byron Bay). Fasting for Bhaimi Ekadashi and Appearance of Lord Varaha.

24  (Wed) Gaura Dvadashi. Paran between 06:33 and 10:50 after the worship of Sri Varahadev. Varaha Dvadashi. Appearance of Lord Varaha.

25  (Thu) Gaura Trayodashi. Appearance of Sri Nityananda Prabhu. Grand festival and installation anniversary of Sri Sri Guru Gaura Nityananda Jiu at Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha, Ekachakra Dham.

27  (Sat) Purnima. Sri Krishna's Madhurotsav. Appearance of Srila Narottam Das Thakur.

March

Govinda

2  (Tue) Krishna Tritiya. Disappearance of Tridandi Swami Sripad Bhakti Premik Siddhanti Maharaj.

4  (Thu) Krishna Shashthi. The 148th divine appearance festival of the founder of the Sri Chaitanya Math and worldwide Sri Gaudiya Maths, Bhagavan Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupad. Anniversary festival of the installation of Sri Gupta Govardhan Sri Mandir, Sri Govinda Kunda, Nabadwip. Appearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Saranga Goswami Maharaj. Disappearance of Srila Purushottam Thakur.

9  (Tue) Krishna Ekadashi. Vijaya Ekadashi (in Byron Bay). Fast. Disappearance of Sripad Krishna Govinda Das Adhikari.

10  (Wed) Krishna Dvadashi. Paran between 06:42 and 10:51.

12  (Fri) Krishna Chaturdashi. Sri Sri Shivaratri (optional fast). Disappearance of Sripad Yudhamanyu Prabhu Seva Vikram.

13  (Sat) Amavasya. Paran between 05:52 and 09:55. Anniversary festival of the installation of Sri Sadashiva Gangadhar, Sri Govinda Kunda, Nabadwip.

14  (Sun) Gaura Pratipad. Disappearance of Vaishnava Sarvabhauma Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Disappearance of Srila Rasikananda Dev Goswami. Disappearance of Tridandi Swami Srimad Bhakti Dayita Madhav Maharaj.

15  (Mon) Gaura Dvitiya. Appearance of Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj.

16  (Tue) Gaura Tritiya. Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Radha Ramanasundar Jiu installation anniversary festival, at Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha, Kaikhali, Kolkata.

17  (Wed) Gaura Chaturthi. Appearance of Srila Purushottam Thakur. Disappearance of Sripad Tulasidas Das Adhikari Prabhu.

18  (Thu) Gaura Panchami. Disappearance of Sriyukta Tarangini Devi.

22  (Mon) Gaura Navami. Adhivas festival of Sri Nabadwip Dham Parikrama. Beginning of annual seven day festival.

23  (Tue) Gaura Dashami. Sri Nabadwip Dham Parikrama begins. Parikrama of Sri Ishodyan, Sri Yoga Pith (Sriman Mahaprabhu's appearance place), Srivas Angan, Sri Nrisimha Mandir, Sri Advaita Bhavan, Murari Gupta Bhavan, Sri Chaitanya Math, the Temple of Sri Sri Gandharvika-Giridhari and Sriman Mahaprabhu surrounded by the Acharyas of the four Vaishnava sampradayas, Srila Prabhupad's Samadhi Mandir, Srila Gaura Kishor Das Babaji Maharaj's Samadhi, Sri Kazi Samadhi, Sharadanga Sri Jagannath Mandir, Sridhar Angan, Sri Simantadwip, Sri Rudradwip, and Sri Antardwip.

24  (Wed) Gaura Dashami. Parikrama of Sri Simantadwip and Sri Rudradwip.

25  (Thu) Gaura Ekadashi. Amalaki Ekadashi (in Byron Bay). Fast. Parikrama of Praudha Maya, Vriddha Shiva, Sri Vishnu Priya's Deity of Sri Gauranga, Sri Jagannath Das Babaji Maharaj's Samadhi Mandir, Sri Koladwip, and other places.

26  (Fri) Gaura Dvadashi. Paran between 06:52 and 10:48. Parikrama of Sri Godrumadwip and Madhyadwip, Sri Surabhi Kunj, Suvarna Bihar Math, Sri Nrisimha Palli, Sri Harihara Ksetra, and other places. Disappearance of Sripad Madhavendra Puri.

27  (Sat) Gaura Chaturdashi. Adhivas observance ceremony of the appearance of Sri Gauranga. Parikrama of Sri Koladwip, Sri Ritudwip, Sri Jahnudwip, Sri Modadrumadwip, Old Sri Sri Gaura-Gadadhar Mandir, Vidya Nagar Sarvabhauma Gaudiya Math, Srila Vrindavan Das Thakur's appearance place, and the Deity served by Sri Saranga Murari and Vasudev Datta Thakur.

28  (Sun) Purnima. Sri Gauravirbhava Paurnamasi. Sri Gaura Purnima Divine appearance of Sri Gauranga. Total fast until moonrise, then no grains. Grand festival at Sri Chaitanya Saraswat Math. Vasantotsav and Dol Yatra of Sri Sri Radha-Govinda. Special offering of worship and arati. Sri Chaitanya-charitamrita reading and mahasankirtan.. End of year 535 Gaurabda.