Gaudiya Vaishnava calendar for Donetsk

2024/2025 year (539 year of Gaurabda era)

March 2024

Govinda

6. (Wed) Krishna Ekadashi. Vijaya Ekadashi. Fast.

7. (Thu) Krishna Dvadashi. Paran between 05:57 and 09:45

20. (Wed) Gaura Ekadashi. Amalaki Ekadashi. Fast.

21. (Thu) Gaura Dvadashi. Paran between 08:08 and 09:33

April 2024

Vishnu

5. (Fri) Krishna Ekadashi. Trisprisha Mahadvadashi. Fast.

6. (Sat) Krishna Dvadashi. Paran between 05:56 and 10:19

19. (Fri) Gaura Ekadashi. Kamada Ekadashi. Fast.

20. (Sat) Gaura Dvadashi. Paran between 05:29 and 10:08

May 2024

Madhusudan

4. (Sat) Krishna Ekadashi. Varuthini Ekadashi. Fast.

5. (Sun) Krishna Dvadashi. Paran between 05:03 and 09:58

19. (Sun) Gaura Ekadashi. Mohini Ekadashi. Fast.

20. (Mon) Gaura Dvadashi. Paran between 04:43 and 09:51

June 2024

Trivikram

2. (Sun) Krishna Ekadashi. Apara Ekadashi. Fast.

3. (Mon) Krishna Dvadashi. Paran between 04:32 and 09:48

17. (Mon) Gaura Ekadashi. Nirjala Ekadashi. Fast.

18. (Tue) Gaura Dvadashi. Paran between 08:28 and 09:49

July 2024

Vaman

2. (Tue) Krishna Ekadashi. Trisprisha Mahadvadashi. Fast.

3. (Wed) Krishna Dvadashi. Paran between 04:34 and 09:53

17. (Wed) Gaura Ekadashi. Shayan Ekadashi. Fast.

18. (Thu) Gaura Dvadashi. Paran between 04:48 and 09:59

Sridhar

31. (Wed) Krishna Ekadashi. Kamika Ekadashi. Fast.

1. (Thu) Krishna Dvadashi. Paran between 05:05 and 10:04

August 2024

15. (Thu) Gaura Ekadashi. Pavitraropani Ekadashi. Fast.

16. (Fri) Gaura Ekadashi. Paran between 09:23 and 10:09

Hrishikesh

29. (Thu) Krishna Ekadashi. Annada Ekadashi. Fast.

30. (Fri) Krishna Dvadashi. Paran between 07:15 and 10:13

September 2024

14. (Sat) Gaura Ekadashi. Parshva Ekadashi. Fast.

15. (Sun) Gaura Dvadashi. Paran between 06:06 and 10:17

Padmanabha

28. (Sat) Krishna Ekadashi. Indira Ekadashi. Fast.

29. (Sun) Krishna Dvadashi. Paran between 06:25 and 10:20

October 2024

13. (Sun) Gaura Ekadashi. Papankusha Ekadashi. Fast.

14. (Mon) Gaura Dvadashi. Paran between 06:46 and 10:24

Damodar

28. (Mon) Krishna Ekadashi. Rama Ekadashi. Fast.

29. (Tue) Krishna Dvadashi. Paran between 06:09 and 08:27

November 2024

12. (Tue) Gaura Ekadashi. Sri Utthan Ekadashi. Fast.

13. (Wed) Gaura Dvadashi. Paran between 06:32 and 07:27

Keshava

26. (Tue) Krishna Ekadashi. Utpanna Ekadashi. Fast.

27. (Wed) Krishna Dvadashi. Paran between 07:57 and 09:47

December 2024

11. (Wed) Gaura Ekadashi. Moksada Ekadashi. Fast.

12. (Thu) Gaura Dvadashi. Paran between 07:09 and 09:57

Narayana

26. (Thu) Krishna Ekadashi. Saphala Ekadashi. Fast.

27. (Fri) Krishna Dvadashi. Paran between 07:18 and 10:05

January 2025

10. (Fri) Gaura Dvadashi. Putrada Ekadashi. Fast.

11. (Sat) Gaura Dvadashi. Paran between 07:16 and 10:09

Madhava

25. (Sat) Krishna Ekadashi. Shat-tila Ekadashi. Fast.

26. (Sun) Krishna Dvadashi. Paran between 07:03 and 10:08

February 2025

8. (Sat) Gaura Ekadashi. Bhaimi Ekadashi. Fast.

9. (Sun) Gaura Dvadashi. Paran between 06:44 and 10:03

Govinda

24. (Mon) Krishna Ekadashi. Vijaya Ekadashi. Fast.

25. (Tue) Krishna Dvadashi. Paran between 06:17 and 07:58

March 2025

10. (Mon) Gaura Ekadashi. Amalaki Ekadashi. Fast.

11. (Tue) Gaura Dvadashi. Paran between 05:49 and 07:01

Vishnu

25. (Tue) Krishna Ekadashi. Papa Vimochani Ekadashi. Fast.

26. (Wed) Krishna Dvadashi. Paran between 05:19 and 09:29

April 2025

8. (Tue) Gaura Ekadashi. Kamada Ekadashi. Fast.

9. (Wed) Gaura Dvadashi. Paran between 05:50 and 10:16