Gaudiya Vaishnava calendar for Maalot Tarshiha

2023/2024 year (538 year of Gaurabda era)

March 2023

Vishnu

18. (Sat) Krishna Dvadashi. Papa Vimochani Ekadashi. Fast.

19. (Sun) Krishna Dvadashi. Paran between 05:44 and 09:45

April 2023

1. (Sat) Gaura Ekadashi. Kamada Ekadashi. Fast.

2. (Sun) Gaura Dvadashi. Paran between 08:18 and 10:37

Madhusudan

16. (Sun) Krishna Ekadashi. Varuthini Ekadashi. Fast.

17. (Mon) Krishna Dvadashi. Paran between 06:07 and 10:28

May 2023

1. (Mon) Gaura Ekadashi. Mohini Ekadashi. Fast.

2. (Tue) Gaura Dvadashi. Paran between 05:50 and 10:20

Trivikram

15. (Mon) Krishna Ekadashi. Apara Ekadashi. Fast.

16. (Tue) Krishna Dvadashi. Paran between 05:39 and 10:16

31. (Wed) Gaura Ekadashi. Nirjala Ekadashi. Fast.

June 2023

1. (Thu) Gaura Dvadashi. Paran between 05:31 and 08:48

Vaman

14. (Wed) Krishna Ekadashi. Yogini Ekadashi. Fast.

15. (Thu) Krishna Dvadashi. Paran between 05:29 and 06:43

29. (Thu) Gaura Ekadashi. Shayan Ekadashi. Fast.

30. (Fri) Gaura Dvadashi. Paran between 05:33 and 10:19

July 2023

Sridhar (1st half)

13. (Thu) Krishna Ekadashi. Kamika Ekadashi. Fast.

14. (Fri) Krishna Dvadashi. Paran between 05:40 and 10:23

Purushottam

29. (Sat) Gaura Ekadashi. Trisprisha Mahadvadashi. Fast.

30. (Sun) Gaura Dvadashi. Paran between 05:50 and 10:26

August 2023

12. (Sat) Krishna Ekadashi. Parama Ekadashi. Fast.

13. (Sun) Krishna Dvadashi. Paran between 06:44 and 10:28

Sridhar (2nd half)

27. (Sun) Gaura Ekadashi. Pavitraropani Ekadashi. Fast.

28. (Mon) Gaura Dvadashi. Paran between 06:10 and 10:29

September 2023

Hrishikesh

10. (Sun) Krishna Ekadashi. Annada Ekadashi. Fast.

11. (Mon) Krishna Dvadashi. Paran between 06:19 and 10:29

25. (Mon) Gaura Ekadashi. Parshva Ekadashi. Fast.

26. (Tue) Gaura Dvadashi. Paran between 06:29 and 10:29

Padmanabha

October 2023

10. (Tue) Krishna Ekadashi. Indira Ekadashi. Fast.

11. (Wed) Krishna Dvadashi. Paran between 06:39 and 10:29

25. (Wed) Gaura Ekadashi. Trisprisha Mahadvadashi. Fast.

26. (Thu) Gaura Dvadashi. Paran between 06:51 and 10:31

Damodar

November 2023

9. (Thu) Krishna Ekadashi. Rama Ekadashi. Fast.

10. (Fri) Krishna Dvadashi. Paran between 06:04 and 08:12

23. (Thu) Gaura Ekadashi. Sri Utthan Ekadashi. Fast.

24. (Fri) Gaura Dvadashi. Paran between 06:17 and 09:42

December 2023

Keshava

8. (Fri) Krishna Ekadashi. Utpanna Ekadashi. Fast.

9. (Sat) Krishna Dvadashi. Paran between 07:03 and 09:50

23. (Sat) Gaura Ekadashi. Moksada Ekadashi. Fast.

24. (Sun) Gaura Dvadashi. Paran between 06:39 and 09:58

Narayana

January 2024

7. (Sun) Krishna Ekadashi. Saphala Ekadashi. Fast.

8. (Mon) Krishna Dvadashi. Paran between 06:42 and 10:04

22. (Mon) Gaura Dvadashi. Jayanti Mahadvadashi. Fast.

23. (Tue) Gaura Trayodashi. Paran between 06:39 and 10:06

Madhava

February 2024

6. (Tue) Krishna Ekadashi. Shat-tila Ekadashi. Fast.

7. (Wed) Krishna Dvadashi. Paran between 06:30 and 07:22

20. (Tue) Gaura Ekadashi. Bhaimi Ekadashi. Fast.

21. (Wed) Gaura Dvadashi. Paran between 06:16 and 09:18

Govinda

March 2024

6. (Wed) Krishna Ekadashi. Vijaya Ekadashi. Fast.

7. (Thu) Krishna Dvadashi. Paran between 05:59 and 09:52

20. (Wed) Gaura Ekadashi. Amalaki Ekadashi. Fast.

21. (Thu) Gaura Dvadashi. Paran between 07:08 and 09:43

Vishnu

April 2024

5. (Fri) Krishna Ekadashi. Trisprisha Mahadvadashi. Fast.

6. (Sat) Krishna Dvadashi. Paran between 06:19 and 10:33

19. (Fri) Gaura Ekadashi. Kamada Ekadashi. Fast.

20. (Sat) Gaura Dvadashi. Paran between 06:02 and 10:25