Gaudiya Vaishnava calendar for Orenburg

2024/2025 year (539 year of Gaurabda era)

March 2024

Govinda

6. (Wed) Krishna Ekadashi. Vijaya Ekadashi. Fast.

7. (Thu) Krishna Dvadashi. Paran between 07:51 and 11:37

20. (Wed) Gaura Ekadashi. Amalaki Ekadashi. Fast.

21. (Thu) Gaura Dvadashi. Paran between 10:08 and 11:24

April 2024

Vishnu

5. (Fri) Krishna Ekadashi. Papa Vimochani Ekadashi. Fast.

6. (Sat) Krishna Dvadashi. Paran between 06:42 and 06:53

19. (Fri) Gaura Ekadashi. Kamada Ekadashi. Fast.

20. (Sat) Gaura Dvadashi. Paran between 06:12 and 10:56

May 2024

Madhusudan

4. (Sat) Krishna Ekadashi. Varuthini Ekadashi. Fast.

5. (Sun) Krishna Dvadashi. Paran between 05:42 and 10:44

19. (Sun) Gaura Ekadashi. Mohini Ekadashi. Fast.

20. (Mon) Gaura Dvadashi. Paran between 05:19 and 10:37

June 2024

Trivikram

2. (Sun) Krishna Ekadashi. Apara Ekadashi. Fast.

3. (Mon) Krishna Dvadashi. Paran between 06:13 and 10:33

18. (Tue) Gaura Dvadashi. Nirjala Ekadashi. Vyanjuli Mahadvadashi. Fast.

19. (Wed) Gaura Dvadashi. Paran between 05:00 and 05:22

July 2024

Vaman

2. (Tue) Krishna Ekadashi. Yogini Ekadashi. Fast.

3. (Wed) Krishna Dvadashi. Paran between 05:06 and 06:33

17. (Wed) Gaura Ekadashi. Shayan Ekadashi. Fast.

18. (Thu) Gaura Dvadashi. Paran between 05:22 and 10:44

Sridhar

31. (Wed) Krishna Ekadashi. Kamika Ekadashi. Fast.

1. (Thu) Krishna Dvadashi. Paran between 05:42 and 10:50

August 2024

16. (Fri) Gaura Ekadashi. Pavitraropani Ekadashi. Fast.

17. (Sat) Gaura Dvadashi. Paran between 06:07 and 10:57

Hrishikesh

29. (Thu) Krishna Ekadashi. Annada Ekadashi. Fast.

30. (Fri) Krishna Dvadashi. Paran between 09:15 and 11:02

September 2024

14. (Sat) Gaura Ekadashi. Parshva Ekadashi. Fast.

15. (Sun) Gaura Dvadashi. Paran between 06:54 and 11:07

Padmanabha

28. (Sat) Krishna Ekadashi. Indira Ekadashi. Fast.

29. (Sun) Krishna Dvadashi. Paran between 07:17 and 11:11

October 2024

13. (Sun) Gaura Ekadashi. Papankusha Ekadashi. Fast.

14. (Mon) Gaura Dvadashi. Paran between 07:42 and 11:17

Damodar

28. (Mon) Krishna Ekadashi. Rama Ekadashi. Fast.

29. (Tue) Krishna Dvadashi. Paran between 08:08 and 10:27

November 2024

12. (Tue) Gaura Ekadashi. Sri Utthan Ekadashi. Fast.

13. (Wed) Gaura Dvadashi. Paran between 08:35 and 09:27

Keshava

26. (Tue) Krishna Ekadashi. Utpanna Ekadashi. Fast.

27. (Wed) Krishna Dvadashi. Paran between 09:57 and 11:43

December 2024

11. (Wed) Gaura Ekadashi. Moksada Ekadashi. Fast.

12. (Thu) Gaura Dvadashi. Paran between 09:17 and 11:54

Narayana

26. (Thu) Krishna Ekadashi. Saphala Ekadashi. Fast.

27. (Fri) Krishna Dvadashi. Paran between 09:26 and 12:02

January 2025

10. (Fri) Gaura Dvadashi. Putrada Ekadashi. Fast.

11. (Sat) Gaura Dvadashi. Paran between 09:22 and 12:05

Madhava

25. (Sat) Krishna Ekadashi. Shat-tila Ekadashi. Fast.

26. (Sun) Krishna Dvadashi. Paran between 09:07 and 12:03

February 2025

8. (Sat) Gaura Ekadashi. Bhaimi Ekadashi. Fast.

9. (Sun) Gaura Dvadashi. Paran between 08:45 and 11:57

Govinda

24. (Mon) Krishna Ekadashi. Vijaya Ekadashi. Fast.

25. (Tue) Krishna Dvadashi. Paran between 08:13 and 09:58

March 2025

10. (Mon) Gaura Ekadashi. Amalaki Ekadashi. Fast.

11. (Tue) Gaura Dvadashi. Paran between 07:42 and 09:01

Vishnu

25. (Tue) Krishna Ekadashi. Papa Vimochani Ekadashi. Fast.

26. (Wed) Krishna Dvadashi. Paran between 07:08 and 11:19

April 2025

8. (Tue) Gaura Ekadashi. Kamada Ekadashi. Fast.

9. (Wed) Gaura Dvadashi. Paran between 06:36 and 11:06