Gaudiya Vaishnava calendar for Port Luis

2024/2025 year (539 year of Gaurabda era)

March 2024

Govinda

6. (Wed) Krishna Ekadashi. Vijaya Ekadashi. Fast.

7. (Thu) Krishna Dvadashi. Paran between 06:09 and 10:16

20. (Wed) Gaura Ekadashi. Amalaki Ekadashi. Fast.

21. (Thu) Gaura Dvadashi. Paran between 09:08 and 10:15

April 2024

Vishnu

5. (Fri) Krishna Ekadashi. Trisprisha Mahadvadashi. Fast.

6. (Sat) Krishna Dvadashi. Paran between 06:18 and 10:13

19. (Fri) Gaura Ekadashi. Kamada Ekadashi. Fast.

20. (Sat) Gaura Dvadashi. Paran between 06:22 and 10:12

May 2024

Madhusudan

4. (Sat) Krishna Ekadashi. Varuthini Ekadashi. Fast.

5. (Sun) Krishna Dvadashi. Paran between 06:27 and 10:13

19. (Sun) Gaura Ekadashi. Mohini Ekadashi. Fast.

20. (Mon) Gaura Dvadashi. Paran between 06:33 and 10:15

June 2024

Trivikram

2. (Sun) Krishna Ekadashi. Apara Ekadashi. Fast.

3. (Mon) Krishna Dvadashi. Paran between 06:39 and 10:18

17. (Mon) Gaura Ekadashi. Nirjala Ekadashi. Fast.

18. (Tue) Gaura Dvadashi. Paran between 09:28 and 10:21

July 2024

Vaman

2. (Tue) Krishna Ekadashi. Trisprisha Mahadvadashi. Fast.

3. (Wed) Krishna Dvadashi. Paran between 06:46 and 10:24

17. (Wed) Gaura Ekadashi. Shayan Ekadashi. Fast.

18. (Thu) Gaura Dvadashi. Paran between 06:44 and 10:25

Sridhar

31. (Wed) Krishna Ekadashi. Kamika Ekadashi. Fast.

1. (Thu) Krishna Dvadashi. Paran between 06:39 and 10:23

August 2024

15. (Thu) Gaura Ekadashi. Pavitraropani Ekadashi. Fast.

16. (Fri) Gaura Ekadashi. Paran between 10:23 and 17:57

Hrishikesh

29. (Thu) Krishna Ekadashi. Annada Ekadashi. Fast.

30. (Fri) Krishna Dvadashi. Paran between 08:15 and 10:13

September 2024

14. (Sat) Gaura Ekadashi. Parshva Ekadashi. Fast.

15. (Sun) Gaura Dvadashi. Paran between 06:05 and 10:04

Padmanabha

28. (Sat) Krishna Ekadashi. Indira Ekadashi. Fast.

29. (Sun) Krishna Dvadashi. Paran between 05:52 and 09:57

October 2024

13. (Sun) Gaura Ekadashi. Papankusha Ekadashi. Fast.

14. (Mon) Gaura Dvadashi. Paran between 06:25 and 09:50

Damodar

28. (Mon) Krishna Ekadashi. Rama Ekadashi. Fast.

29. (Tue) Krishna Dvadashi. Paran between 05:29 and 09:27

November 2024

12. (Tue) Gaura Ekadashi. Sri Utthan Ekadashi. Fast.

13. (Wed) Gaura Dvadashi. Paran between 05:23 and 08:27

Keshava

26. (Tue) Krishna Ekadashi. Utpanna Ekadashi. Fast.

27. (Wed) Krishna Dvadashi. Paran between 08:57 and 09:45

December 2024

11. (Wed) Gaura Ekadashi. Moksada Ekadashi. Fast.

12. (Thu) Gaura Dvadashi. Paran between 05:23 and 09:50

Narayana

26. (Thu) Krishna Ekadashi. Saphala Ekadashi. Fast.

27. (Fri) Krishna Dvadashi. Paran between 05:30 and 09:57

January 2025

10. (Fri) Gaura Ekadashi. Putrada Ekadashi. Fast.

11. (Sat) Gaura Dvadashi. Paran between 05:40 and 06:14

Madhava

25. (Sat) Krishna Ekadashi. Shat-tila Ekadashi. Fast.

26. (Sun) Krishna Dvadashi. Paran between 05:50 and 10:11

February 2025

8. (Sat) Gaura Ekadashi. Bhaimi Ekadashi. Fast.

9. (Sun) Gaura Dvadashi. Paran between 05:58 and 10:15

Govinda

24. (Mon) Krishna Ekadashi. Vijaya Ekadashi. Fast.

25. (Tue) Krishna Dvadashi. Paran between 06:06 and 08:58

March 2025

10. (Mon) Gaura Ekadashi. Amalaki Ekadashi. Fast.

11. (Tue) Gaura Dvadashi. Paran between 06:11 and 08:01

Vishnu

25. (Tue) Krishna Ekadashi. Papa Vimochani Ekadashi. Fast.

26. (Wed) Krishna Dvadashi. Paran between 06:15 and 10:15

April 2025

8. (Tue) Gaura Ekadashi. Kamada Ekadashi. Fast.

9. (Wed) Gaura Dvadashi. Paran between 06:19 and 10:13