Gaudiya Vaishnava calendar for Stavropol

2024/2025 year (539 year of Gaurabda era)

March 2024

Govinda

6. (Wed) Krishna Ekadashi. Vijaya Ekadashi. Fast.

7. (Thu) Krishna Dvadashi. Paran between 06:38 and 10:27

20. (Wed) Gaura Ekadashi. Amalaki Ekadashi. Fast.

21. (Thu) Gaura Dvadashi. Paran between 08:08 and 10:16

April 2024

Vishnu

5. (Fri) Krishna Ekadashi. Trisprisha Mahadvadashi. Fast.

6. (Sat) Krishna Dvadashi. Paran between 05:43 and 10:04

19. (Fri) Gaura Ekadashi. Kamada Ekadashi. Fast.

20. (Sat) Gaura Dvadashi. Paran between 05:18 and 09:53

May 2024

Madhusudan

4. (Sat) Krishna Ekadashi. Varuthini Ekadashi. Fast.

5. (Sun) Krishna Dvadashi. Paran between 04:55 and 09:44

19. (Sun) Gaura Ekadashi. Mohini Ekadashi. Fast.

20. (Mon) Gaura Dvadashi. Paran between 04:37 and 09:38

June 2024

Trivikram

2. (Sun) Krishna Ekadashi. Apara Ekadashi. Fast.

3. (Mon) Krishna Dvadashi. Paran between 04:27 and 09:35

17. (Mon) Gaura Ekadashi. Nirjala Ekadashi. Fast.

18. (Tue) Gaura Dvadashi. Paran between 08:28 and 09:36

July 2024

Vaman

2. (Tue) Krishna Ekadashi. Yogini Ekadashi. Fast.

3. (Wed) Krishna Dvadashi. Paran between 04:30 and 04:33

17. (Wed) Gaura Ekadashi. Shayan Ekadashi. Fast.

18. (Thu) Gaura Dvadashi. Paran between 04:42 and 09:45

Sridhar

31. (Wed) Krishna Ekadashi. Kamika Ekadashi. Fast.

1. (Thu) Krishna Dvadashi. Paran between 04:57 and 09:50

August 2024

16. (Fri) Gaura Ekadashi. Pavitraropani Ekadashi. Fast.

17. (Sat) Gaura Dvadashi. Paran between 05:16 and 09:55

Hrishikesh

29. (Thu) Krishna Ekadashi. Annada Ekadashi. Fast.

30. (Fri) Krishna Dvadashi. Paran between 07:15 and 09:58

September 2024

14. (Sat) Gaura Ekadashi. Parshva Ekadashi. Fast.

15. (Sun) Gaura Dvadashi. Paran between 05:51 and 10:01

Padmanabha

28. (Sat) Krishna Ekadashi. Indira Ekadashi. Fast.

29. (Sun) Krishna Dvadashi. Paran between 06:07 and 10:03

October 2024

13. (Sun) Gaura Ekadashi. Papankusha Ekadashi. Fast.

14. (Mon) Gaura Dvadashi. Paran between 06:26 and 10:06

Damodar

28. (Mon) Krishna Ekadashi. Rama Ekadashi. Fast.

29. (Tue) Krishna Dvadashi. Paran between 08:27 and 10:12

November 2024

12. (Tue) Gaura Ekadashi. Sri Utthan Ekadashi. Fast.

13. (Wed) Gaura Dvadashi. Paran between 07:07 and 07:27

Keshava

27. (Wed) Krishna Dvadashi. Paksha Varddhini Mahadvadashi. Fast.

28. (Thu) Krishna Trayodashi. Paran between 07:27 and 10:29

December 2024

11. (Wed) Gaura Ekadashi. Moksada Ekadashi. Fast.

12. (Thu) Gaura Dvadashi. Paran between 07:41 and 10:37

Narayana

26. (Thu) Krishna Ekadashi. Saphala Ekadashi. Fast.

27. (Fri) Krishna Dvadashi. Paran between 07:49 and 10:45

January 2025

10. (Fri) Gaura Dvadashi. Putrada Ekadashi. Fast.

11. (Sat) Gaura Dvadashi. Paran between 07:48 and 10:49

Madhava

25. (Sat) Krishna Ekadashi. Shat-tila Ekadashi. Fast.

26. (Sun) Krishna Dvadashi. Paran between 07:38 and 10:49

February 2025

8. (Sat) Gaura Ekadashi. Bhaimi Ekadashi. Fast.

9. (Sun) Gaura Dvadashi. Paran between 07:21 and 10:44

Govinda

24. (Mon) Krishna Ekadashi. Vijaya Ekadashi. Fast.

25. (Tue) Krishna Dvadashi. Paran between 06:56 and 07:58

March 2025

10. (Mon) Gaura Ekadashi. Amalaki Ekadashi. Fast.

11. (Tue) Gaura Dvadashi. Paran between 06:31 and 07:01

Vishnu

25. (Tue) Krishna Ekadashi. Papa Vimochani Ekadashi. Fast.

26. (Wed) Krishna Dvadashi. Paran between 06:03 and 10:12

April 2025

8. (Tue) Gaura Ekadashi. Kamada Ekadashi. Fast.

9. (Wed) Gaura Dvadashi. Paran between 05:38 and 10:02