Gaudiya Vaishnava calendar for Volgograd

2024/2025 year (539 year of Gaurabda era)

March 2024

Govinda

6. (Wed) Krishna Ekadashi. Vijaya Ekadashi. Fast.

7. (Thu) Krishna Dvadashi. Paran between 06:31 and 10:19

20. (Wed) Gaura Ekadashi. Amalaki Ekadashi. Fast.

21. (Thu) Gaura Dvadashi. Paran between 08:08 and 10:06

April 2024

Vishnu

5. (Fri) Krishna Ekadashi. Trisprisha Mahadvadashi. Fast.

6. (Sat) Krishna Dvadashi. Paran between 05:28 and 09:52

19. (Fri) Gaura Ekadashi. Kamada Ekadashi. Fast.

20. (Sat) Gaura Dvadashi. Paran between 05:01 and 09:41

May 2024

Madhusudan

4. (Sat) Krishna Ekadashi. Varuthini Ekadashi. Fast.

5. (Sun) Krishna Dvadashi. Paran between 04:34 and 09:30

19. (Sun) Gaura Ekadashi. Mohini Ekadashi. Fast.

20. (Mon) Gaura Dvadashi. Paran between 04:14 and 09:23

June 2024

Trivikram

2. (Sun) Krishna Ekadashi. Apara Ekadashi. Fast.

3. (Mon) Krishna Dvadashi. Paran between 04:13 and 09:20

17. (Mon) Gaura Ekadashi. Nirjala Ekadashi. Fast.

18. (Tue) Gaura Dvadashi. Paran between 08:28 and 09:21

July 2024

Vaman

2. (Tue) Krishna Ekadashi. Yogini Ekadashi. Fast.

3. (Wed) Krishna Dvadashi. Paran between 04:04 and 04:33

17. (Wed) Gaura Ekadashi. Shayan Ekadashi. Fast.

18. (Thu) Gaura Dvadashi. Paran between 04:18 and 09:31

Sridhar

31. (Wed) Krishna Ekadashi. Kamika Ekadashi. Fast.

1. (Thu) Krishna Dvadashi. Paran between 04:36 and 09:37

August 2024

16. (Fri) Gaura Ekadashi. Pavitraropani Ekadashi. Fast.

17. (Sat) Gaura Dvadashi. Paran between 04:58 and 09:42

Hrishikesh

29. (Thu) Krishna Ekadashi. Annada Ekadashi. Fast.

30. (Fri) Krishna Dvadashi. Paran between 07:15 and 09:46

September 2024

14. (Sat) Gaura Ekadashi. Parshva Ekadashi. Fast.

15. (Sun) Gaura Dvadashi. Paran between 05:38 and 09:50

Padmanabha

28. (Sat) Krishna Ekadashi. Indira Ekadashi. Fast.

29. (Sun) Krishna Dvadashi. Paran between 05:58 and 09:53

October 2024

13. (Sun) Gaura Ekadashi. Papankusha Ekadashi. Fast.

14. (Mon) Gaura Dvadashi. Paran between 06:21 and 09:58

Damodar

28. (Mon) Krishna Ekadashi. Rama Ekadashi. Fast.

29. (Tue) Krishna Dvadashi. Paran between 08:27 and 10:04

November 2024

12. (Tue) Gaura Ekadashi. Sri Utthan Ekadashi. Fast.

13. (Wed) Gaura Dvadashi. Paran between 07:07 and 07:27

Keshava

27. (Wed) Krishna Dvadashi. Paksha Varddhini Mahadvadashi. Fast.

28. (Thu) Krishna Trayodashi. Paran between 07:29 and 10:22

December 2024

11. (Wed) Gaura Ekadashi. Moksada Ekadashi. Fast.

12. (Thu) Gaura Dvadashi. Paran between 07:45 and 10:31

Narayana

26. (Thu) Krishna Ekadashi. Saphala Ekadashi. Fast.

27. (Fri) Krishna Dvadashi. Paran between 07:54 and 10:40

January 2025

10. (Fri) Gaura Dvadashi. Putrada Ekadashi. Fast.

11. (Sat) Gaura Dvadashi. Paran between 07:52 and 10:44

Madhava

25. (Sat) Krishna Ekadashi. Shat-tila Ekadashi. Fast.

26. (Sun) Krishna Dvadashi. Paran between 07:39 and 10:42

February 2025

8. (Sat) Gaura Ekadashi. Bhaimi Ekadashi. Fast.

9. (Sun) Gaura Dvadashi. Paran between 07:19 and 10:37

Govinda

24. (Mon) Krishna Ekadashi. Vijaya Ekadashi. Fast.

25. (Tue) Krishna Dvadashi. Paran between 06:51 and 07:58

March 2025

10. (Mon) Gaura Ekadashi. Amalaki Ekadashi. Fast.

11. (Tue) Gaura Dvadashi. Paran between 06:23 and 07:01

Vishnu

25. (Tue) Krishna Ekadashi. Papa Vimochani Ekadashi. Fast.

26. (Wed) Krishna Dvadashi. Paran between 05:52 and 10:02

April 2025

8. (Tue) Gaura Ekadashi. Kamada Ekadashi. Fast.

9. (Wed) Gaura Dvadashi. Paran between 05:23 and 09:50